Foreldrene reagerte på tidsbruken

Moren til Gard Morken reagerte da hun fikk vite hvor lang tid politiet brukte på å bestemme seg for å storme gisseltakerens leilighet.