Skredfare tema i stortingsmelding

Beredskap i forbindelse med skredfare er ett av temaene som blir tatt opp i den kommende stortingsmeldingen om samfunn og sikkerhet.