Frys båt- og busstakstane

Fylkesutvalet i Hordaland gjekk i går inn for at billettprisane på buss og båt ikkje skal stiga frå årsskiftet. Også i Bergen vert busstakstane uendra.