Kjemper for 200 såkorn-millioner til Bergen

Forskningsparkene i Bergen og landets tre andre universitetsbyer slår pjaltene sammen i et forsøk på å skaffe 800 millioner kroner til nyskapingsprosjekter.