- Lovstridig å tie om voldtekt

Helsepersonell bryter norsk lov dersom de unnlater å informere foreldre om et barns voldtektshistorie.