Lindås gjer innhogg på Voss

20 millionar kroner må Lindås kommune kutta for å få balanse i budsjettet for 2004. No svingar dei kniven - på Fleischer's Hotel.