Staten får Kyststamvegen gratis

Kronene er få, men visjonane er mange for vegfylket Hordaland fram mot 2020. Visjonane vil knyta regionsentra som Leirvik, Odda og Voss endå tettare til Bergen.