Får gehør for spesielle behov

Investeringer i Domkirkehjemmet er utsatt. Får gehør for at bydelen har spesielle «sentrumsbehov».