Høgskolen samles på Kronstad

Statsbygg har i dag kjøpt den gamle NSB-tomten på Kronstad for 165 millioner. Området skal brukes til samlokalisering av Høgskolen i Bergen.