Dømt for overgrep

En politiker er dømt til ni måneders fengsel for seksuell omgang med et barn under 14 år.