Utbrente kan bli nektet forsikring

Dersom du blir utbrent, kan du miste retten til å tegne forsikring mot uførhet. - Skaff deg forsikring før du blir syk, er rådet fra ekspertene.