Brukervennlige forsøk i Bergen

Victor D. Norman kommer neste uke til Bergen der han vil ha møte med kommunen om et forsøk på å modernisere en etat i en bydel.