Dødsbrannen var påsett

Politiet meiner den 24 år gamle kvinna sjølv tende på. Også den 20 måneder gamle son hennar omkom av skadene han fekk.

FRAKTA TIL BERGEN: Mor og son vart frakta til brannskadeavdelinga ved Haukeland sykehus. ØRJAN DEISZ

  • Jo Hjelle
  • Terje Ulvedal

Dødsbrannen i Mølletundet i Førde var truleg påsett.

Iføløgje ei pressemelding frå lensmannen i Førde, ser politiet detsom sannsynleg at det er kvinna som sjølv har tent på. Både den taktisketterforskinga og tekniske funn peikar i retning av at kvinna sjølv varbrannstiftar.

Politeit vil førebels ikkje seie noko meir konkret om kvar brannentok til. Som tidlegare meldt på bt.no har vitne i avhøyr forklart politiet atrommet der kvinna budde saman med son sin, var einaste staden ibustadbygget at det hadde vore open eld.

Kvinna og guten blei begge redda ut av folk som kom forbi ogoppdaga at det brann måndag ettermiddag. Begge var kritisk skadde, og bleioverførte til brannskadeavdelinga på Haukeland. Her døydde kvinnna tysdag kveldog sonen tidleg onsdag.

Den 24 år gamle kvinna kom opprinneleg frå Sri Lanka. Faren til den nesten to år gamle guten er kurdisk asylsøkjar.

— Han har vore i Bergen mens kvinna og barnet låg på brannskadeavdelinga, fortel lensmann i Førde, Jan Egil Tvinde.

Bygningen som brann vart brukt av eit mottakssenter for asylsøkjarar.

BRANN: Nødetatane jobbar på brannstedet mandag kveld. TERJE ULVEDAL