— Det kjentes litt utrygt de første dagene, men det hjelper å snakke med barna. Da slår de seg mer til ro, sier Terje Ramberg, som i går sto klar utenfor Flaktveit skole for å kjøre sitt barnebarn Tonje hjem.

Tonjes skolevei går nøyaktig der seksåringen skal ha blitt utsatt for overgrep forrige uke. Derfor har familien i litt større grad enn vanlig kjørt og hentet henne med bil til skolen.

Snakket med barna

Også Trude Husebø Knudsen kom for å hente datteren Julie (11). Det gjør hun tidvis, også før hendelsen forrige uke.

— Vi har i grunnen ikke lagt om våre rutiner. Men vi har mye snakket med barna og oppfordret de til å gå sammen med noen til og fra skolen. Vi har også snakket om hva de skal gjøre hvis det oppstår en lignende situasjon, nemlig komme seg unna. Så har de fått beskjed om å holde seg unna steder der de ikke har noe å gjøre.

— Har du inntrykk av at barna har kjent seg utrygge?

— Nei, det har de ikke.

- Følt oss ivaretatt

Knudsen berømmer både skolen og politiet for måten hendelsen har vært håndtert.

— Tirsdag var vi her på informasjonsmøte og fikk vite at politiet jobber med å oppklare saken. Vi har følt oss godt ivaretatt, både av politi og skolen, sier hun og legger til:

— Vi har ønsket å leve som vanlig. Ellers har vi tapt, for vi vil jo at Flaktveit skal være et trygt sted å bo. Denne gang kom begivenhetene tett innpå, og det kjentes litt ubehagelig de første dagene. Det må jeg innrømme.