• (1/3)
    ulykke5.jpg FOTO: Ole Gunnar Onsøien

Trafikkulykke på Askøy

Tre biler totalskadet i en trafikkulykke på Askøy. Ingen personskader.