— Hvis det å være utlending i seg selv blir et kriterium for hvem som skal sone i Nederland, da åpner det for en diskrimineringsproblematikk som kan gripe inn i menneskerettene, sier jussprofessor Linda Grøning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har jobbet mye med straffegjennomføringsrett og leder en forskergruppe for strafferett og straffeprosess.

«Rettferdig utvalg«

— Om noen innsatte treffes hardere av en slik alternativ soning, må det være saklige og klare kriterier for hvorfor nettopp den gruppen skal sendes, sier Grøning.

Søndag skrev BT om regjeringens plan om å sende opptil 500 innsatte fra norske fengsler til leide plasser i Nederland. Grøning sier det er for tidlig å ha bombastiske meninger, så lenge det er uklart nøyaktig hvordan ordningen blir. Men hun ser klare utfordringer.

— Blant annet skal alle som soner etter norsk lov gis likeverdige soningsforhold og tilbud. Det er selve frihetsberøvelsen som er straffen, påpeker UiB-professoren.

Ingen brøk klar

Justisdepartementet forsikrer at fengselsleie i Nederland ikke kun er ment for fanger med utenlandsk statsborgerskap.

— Lange dommer, over ett års fengsel, vil bli prioritert. Så må vi gå gjennom listen over innsatte og se hvem som kan passe å overføre. Noen brøk for antall utlendinger og antall norske i Nederland har vi ikke, sier justisministerens høyre hånd i Nederland-saken, statssekretær Vidar Brein-Karlsen. Ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at 637 utlendinger nå soner en dom i norske fengsler - rundt en fjerdedel av alle som soner. Over 500 av utlendingene har en så lang dom at det kan være aktuelt å sende dem til Nederland.

— I bunn og grunn er det ikke noe i veien for å sende kun utlendinger til Nederland. Vi har allerede et slikt rent utlendingsfengsel i Kongsvinger. Men i Nederland kommer det til å være en blanding av norske innsatte, og utenlandske som likevel skal utvises etter soning, sier Brein-Karlsen.

— Men vil det primært være utlendinger?

— Vi har i dag en relativt stor andel utlendinger med lange dommer og utvisningsvedtak i norske fengsler. Det vil være et mål å få dem til å sone i Nederland, og vi ønsker at ganske mange utlendinger skal sitte der.

- Et arbeid å gjøre

Kriminolog Leif Petter Olaussen ved Universitetet i Oslo har jobbet mye med norsk kriminalpolitikk. Han synes kjernespørsmålet knyttet til å «eksportere» fanger til Nederland, er hvem som skal sendes.

— Hvis det er personer med tilknytning til Norge, synes jeg det er nokså opplagt at de må få sone straffen sin i Norge. Noe annet blir ganske absurd og lite hensynsfullt, sier Olaussen. Så vidt han vet er det ingen regler mot å leie fengselsplasser utenlands, slik som nå er tanken.

— Men dette er så pass nytt at det heller ikke er så mange som har problematisert det. Her er det nok et arbeid å gjøre, også med å se på hvordan det forholder seg til menneskerettene, sier Olaussen.

— «Nederland-løsningen» begynner å flytte på noen grenser som kan bli problematiske, for eksempel hvis man begynner å se på leie i helt andre land. Vi kan ikke begynne å shoppe fengselsplasser hvor som helst der det er ledig.