• NEGATIVT SYMBOL: Røykere sender ut negative signaler om seg selv. Snusbruk er derimot blitt mer sosialt akseptert de siste årene. FOTO: SCANPIX

Vi har aldri røykt mindre

Fra å være et tegn på status er røyken nå blitt et symbol på det middelaldrende mennesket med lav utdanning og inntekt.