Pusse opp og møblere en leilighet

OPPGAVE: Lage budsjett ut fra et oppgitt beløp pluss plantegning av leiligheten. Finne ut hvor mye maling og tapet som må kjøpes inn, hvilke møbler de har plass og råd til samt vurdere hvordan leiligheten skal varmes opp.

POENG: Sette elevene i en mer realistisk situasjon hvor det ikke på forhånd er klart hvilken matematikk de skal bruke. I matteboken er oppgavene gjerne systematisert i kapitler om trekanter, ligninger, rette linjer, etc.

Sjekke forbrukervaner

OPPGAVE: Lag en spørreundersøkelse med statistikk om folks innkjøpsvaner, juletradisjoner, treningsvaner, om de går på kino, konserter, teater, etc.

POENG: Elevene lærer å bruke enkle statistiske metoder. De spør tilfeldig forbipasserende på kjøpesenteret Lagunen, men flere grupper lager spørreundersøkelsen på nett og får en større samling data som de kan behandle statistisk. Det viser seg at de også får nye og interessante resultater.

Få kunnskap om matematiske sammenhenger ut fra tegninger og figurer

OPPGAVE: Se på en tegning og forstå hva slags matematisk metode du kan bruke for å uttrykke det du ser.

POENG: Det finnes ingen fast fremgangsmåte, så elevene må selv finne forklaringene ved å prøve seg frem i gruppene. Det fremmer egen forståelse, og de får innsikt i en ny fremgangsmåte eller matematisk metode.

Beregne bevegelsen til vognen i et pariserhjul

OPPGAVE: Finne en matematisk beskrivelse av vognenes bevegelse i pariserhjulet i Liseberg i Göteborg.

POENG: Elevene har ikke kjennskap til de matematiske beskrivelsene de kan bruke. De får opplæring i dataprogrammet GeoGebra som hjelper dem til å koble grafen for bevegelsen med en ligning som beskriver den. Når de bruker dataprogrammet, kan de fokusere på problemstillingen og raskt og enkelt teste ideer og gjetninger for å finne løsningen.