• Nils Olaf Elsvaas er eieren av sjøboden, der store deler raste ut i sjøen lørdag formiddag. FOTO: Odd Nerbø

Langvarig konflikt mellom partene

Byantikvaren vil ha sjøbodene fredet, mens eierne ønsker å utvikle leilighetskompleks og næringsarealer. Lørdag formiddag raste en av bodene i sjøen.