I torsdagens Aftenposten kom Høyres stortingsrepresentant og partiets arbeids— og sosialpolitiske talsmann, Arve Kambe, med uttalelser som bryter med politikk partiet hans gikk til valg på. I et intervju og en påfølgende kronikk i Aftenposten tar Kambe til orde for ikke å innføre søndagsåpne butikker. Det til tross for at Høyre og Fremskrittspartiet har gått svært langt i å love nettopp det i regjeringserklæringen sin.

«Regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager», heter det i plattformen fra Sundvolden Hotell.

— Vi skal ha respekt for at folk ønsker å ha fri sammen med familien sin. Gjennom lang tradisjon er det lagt til rette slik at søndag er den dagen man kan samles, ha god tid, slippe å gå på jobb og å tenke på jobb, sa Høyres Kambe til Aftenposten.

- Håpet han var feilsitert

Avtroppende leder i Bergens Unge Høyre og nyvalgt medlem av Unge høyres sentralstyre, Petter Haraldsen, reagerer på uttalelsene fra Kambe.

— Da jeg leste uttalelsene til Arve Kambe hadde jeg håpet at han var feilsitert. Uttalesenen hans er langt fra vår egen politikk. Høyre gikk til valg og gikk inn i samarbeid på et løfte om å få søndagsåpne butikker. Vi i Unge Høyre har en klar forventing om at søndagsåpne butikker innføres.

Unge inn i arbeidsmarkedet

Haraldsen mener søndagsåpne butikker vil kunne bidra til å gjøre det enklere for unge å få en fot innenfor arbeidsmarkedet.

— I tillegg vil det være bedre for forbrukerne å slippe de søndagsåpne butikkene vi har i dag. De er både trange og har dårlig utvalg.

Hva mener du om at utspillene kommer fra en av deres egne?

— De får stå på Kambes regning. Meningene hans er ikke tråd med vår politikk, og det er ikke den politikken vi gikk til valg på. Når det er sagt skal vi ha stor takhøyde for at folk har ulike meninger innad i partiet vårt.

- Stor takhøyde

Stortingsrepresentant fra Hordaland, Peter Frølich, tar utspillene med knusende ro.

— Jeg forholder meg helt rolig til Kambes utspill. Jeg opplever det som oppspill til den kommende debatten vi skal ha om dette på Stortinget. I Høyre har vi stor takhøyde for å diskutere saker, og så lenge Kambe presiserer at det er hans egen mening som kommer til uttrykk, er utspillene udramatiske.

Frølich vil la butikkene selv avgjøre om de vil hold åpent eller ikke:

— Når det er sagt, bør det ikke være noen tvil om at vi tar sikte på å overlate spørsmålet om åpningstider til butikkene selv. Det har vært Høyres mål, og det er regjeringens mål.