• RUVER I OSLO: Høyblokken er en kompakt betongkjempe som er synlig fra hele Oslo. Høyblokka er et uttrykk for modernismen; for den tiden da verdier som likeverdighet og nøkternhet var svært viktige for Norge, sier Unni Grønn, fungerende riksantikvar.

- Høyblokken har stor nasjonal verdi

Riksantikvaren var allerede i gang med å lage en verneplan for Regjeringskvartalet i Oslo da terrorbomben ble sprengt forrige fredag.