Brannutrykning til Sandsli

Naboer så røyk og varslet brannvesenet.