• ATTRAKSJON I DET BLÅ: Bødalsbreen har trekt seg så mykje tilbake at det kan bli slutt på breføringa alt neste sommar. Reiselivsnæringa i Stryn, ein av dei store turistkommunane i landet, leitar no med lys og lykte etter andre aktivitetar for å trekkje reisande til Indre Nordfjord.

Breføring smeltar vekk

Det kan bli stopp i den tradisjonsrike føringa på Bødalsbreen i Stryn. Isbreen har smelta så mykje at det er vanskeleg å kome seg opp på han.