• (1/2)
    SYKEHJEMSSVIKT: Sykehjemsleder Anita Grinde blir utspurt om sykehjemssvikten. FOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND

- Ute av proporsjoner

Etatsjef Karl Henrik Nicolajsen mener sykehjemmet Florida har fått ufortjent mye kritikk i media og blant politikere.