Sent mandag kveld stengte driftsselskapet Totalreform Mathallen på Torget på grunn av spor etter rotter inne i bygget.

Tirsdag formiddag jobber fiskehandlerne med å rydde vekk all maten i diskene i Mathallen. Flere disker er allerede tomme. Fiskehandlerne Tom Rørnes og Kenneth Fjellskål står oppgitt og ser på alt som må kastes.

— Vi må tømme alt. All ferskvare går rett i bosset, sier Tom Rørnes.

Kenneth Fjellskål nikker og forteller at de nå også må sende ut permitteringsvarsel til 20 personer.

— Det var ikke det vi trengte nå. Men det viktigste for oss er at matsikkerheten blir ivaretatt til enhver tid, sier Fjellskål.

— Utrolig kjedelig

Totalreform har sammen med leietakerne i Fiskehallen og i samråd med Kram Skadedyrskontroll iverksatt en rekke tiltak for å forebygge problemene med skadedyr.

Disse tiltakene omfatter blant annet ekstraordinært renhold hver kveld, inkludert desinfisering.

I tillegg er det innført skjerpede rutiner knyttet til håndtering av boss og utplassering av rottegift og elektriske rottefeller.

Nye undersøkelser viser at Mathallen har byggtekniske mangler som gjør at rotter kan ta seg inn gjennom gliper i byggets glassfasade.

— Vi har tatt kontakt med Bergen kommune som huseier med anmodning om at det foretas utbedringer som kan eliminere problemet og ivareta nødvendige krav til kvalitet og sikkerhet, sier Anders Bjerke, som er administrerende direktør i Totalreform.

— Dette er utrolig kjedelig. Vi synes vi har alt for mange tekniske utfordringer med bygget. Og vi føler heller ikke at vi har fått den oppmerksomheten fra byggets eier som vi ønsker oss. Dette er en klimaskjermet mathall som er litt mer åpen enn man kunne ønske seg, legger han til.

Rotteproblemer i lang tid

Totalreform informerte både kommunaldirektør, Harm Christian Tolden, og næringsbyråd, Helge Stormoen, før de sendte ut pressemeldingen.

— Dette er ikke noe nytt for kommunen. Alle vet at det er rotteutfordringer med sjønære bygg. Det var også noe vi var klar over i 2012 da vi inngikk avtalen med kommunen, og vi opprettet derfor en avtale med Kram Skadedyrskontroll allerede da.

Totalreform har hatt dialog med både kommunen og fiskehandlerne om rotteproblemene tidligere.

— Vi har følt at vi har hatt kontroll lenge, men de siste ukene har det vært mer utfordrende. Det er også rotteår på Vestlandet i år. Vi følte nå vi måtte ta ansvar i forhold til matsikkerheten og kvaliteten, og bestemte oss for å stenge Mathallen umiddelbart.

Totalreform har nå tett dialog med blant annet kommunen for å finne ut hva de kan gjøre for å få bygningen tettere. I mellomtiden må fiskehandlerne smøre seg med tålmodighet.

— Vi vet ikke når vi kan åpne Mathallen igjen. Det kan gå dager eller uker. I forhold til leietakerne må vi også se på om de har krav på kompensasjon. Men dette har vi ikke tatt stilling til ennå. Aller først må vi få kontroll på situasjonen.

Tenker på kundene

Kommunaldirektør, Harm Christian Tolden, bekrefter at han ble varslet av Totalreform i går.

— Dette er en utfordring vi må se nærmere på. Vi har en gruppe som er i Mathallen på en befaring sammen med Totalreform, sier kommunaldirektør Harm Christian Tolden på vei inn i et nytt møte tirsdag formiddag.

Denne gigantrotten ble fanget av BTs fotograf i 2009:

Fiskehandlerne synes det er bra at bygget stenges umiddelbart, men er sterkt kritisk til at en slik situasjon kan oppstå.

— Det er helt tragisk at dette kan skje i et nytt bygg fra 2012. Det skulle ikke vært mulig, sier Rørnes.

Ingen av dem vet hva som skjer fremover. Nå må de bare avvente og se hva avtaleparten, Totalreform, gjør med problemet.

— Det verste opp i dette er forholdet til alle kunden våre. Vi ønsker å ivareta dem på en best mulig måte. Flere av dem har allerede møtt stengte dører i dag. Det er ikke noe kjekt, sier Rørnes.

— Vi kan ikke gjøre noe mer enn å tømme diskene, vaske ned alt og vente. Men det viktigste nå er å få sikret bygget på utsiden slik at rottene ikke kommer seg inn, sier Fjellskål.

— Viktig med tette hus

Distriktssjef i Mattilsynet, Aslaug Sandvin, forteller at hun og kollegene først hørte om rotteproblemene gjennom media tirsdag morgen. De har ikke vært koblet inn i gårsdagens stenging av Mathallen.

— De har tydeligvis hatt en internkontroll og gjort det de skal gjøre, nemlig å stenge. Men vi vil helt klart følge opp dette og se hvordan problemet er blitt taklet og hvilke tiltak de iverksetter videre, sier hun.

«Byggtekniske mangler» er blitt oppgitt som hovedårsaken til at rottene har tatt seg inn i bygget. Ifølge kommunens pressemelding tar rottene seg inn gjennom gliper i byggets fasade. Matsikkerheten trues når rottene springer over benker og utstyr, gjør fra seg i kjøkken- og serveringslokaler og sprer smitte de bærer med seg fra kloakken, forklarer Sandvin.

— Når det gjelder bekjempelse av skadedyr som rotter og mus, er det først og fremst er viktig å sørge for veldig tette og gode hus, sier Sandvin.

- Ikke et vanlig bygg

I tillegg kan rutinene i den daglige driften være avgjørende. I tillegg til å håndtere bosset effektivt, er det viktig å unngå at dører står åpne, forklar distriktssjefen.

— De har sikkert tatt sine forholdsregler, men jeg har ikke grunnlag for å vite dette.

Sandvin ser at måten Mathallen er bygget p,å kan by på utfordringer når det kommer til skadedyr.

— Mathallen er jo et litt spesielt bygg, som det har vært litt diskusjon rundt. Det er mer en markedsplass med tak og vegger, enn et vanlig bygg. Derfor har torghandlerne sine regler og rutiner for hygiene, og pakker all maten vekk hver dag. Likevel dukker altså dette problemet opp, sier hun.

STENGT: Dette skiltet er hengt opp på alle dørene inn til Mathallen.
RUNE SÆVIG
VASKER: Alle fiskehandlerne kaster alle ferskvarene og vasker ut av diskene tirsdag formiddag.
RUNE SÆVIG