Blodig og stinkande skuletime

Utstyrt med forklede, kvite hanskar og kvar sin kniv, fekk elevar ved Danielsen ungdomsskule vera slaktarar for ein dag.