I Meland kommune jubler de over de nye reglene for veksttilskudd som regjeringen la frem denne uken. Dette er tilskudd som går til kommuner med særskilte vekstutfordringer.

Det er ikke friske midler som kommer fra Frp og Høyre. Istedenfor omfordeler de i de tilskuddene som kommunene allerede får fra staten. Dermed slår det dårlig ut for noen, og bra for andre. Bare spør Meland-ordfører Nils Marton Aadland (H).

— Dette er en veldig god nyhet.

Tjener stort

Ifølge utregningene til KS, vil hans kommune tjene nesten fire millioner kroner på endringen.

— Tidligere har det vært slik at vekstkommuner ikke prioriteres. Men det endres nå, og er en god nyhet.

Millionøkningen vil komme hvert år fremover. Aadland sier de skal diskutere i kommunestyret hva pengene skal brukes til, og sier det er nok av områder som trenger et løft.— Men vi har en ung befolkning i Meland, med forholdsvis mange barn og unge. Jeg tror disse midlene kan gå til tiltak rettet mot denne gruppen, men det får vi diskutere.

Helge Eide i KS sier dagens veksttilskudd har vært på 60 millioner. Hadde det samme regelverket blitt videreført til 2015, ville tilskuddspotten økt til 72 millioner. Etter regelendringen blir veksttilskuddene på 344 millioner kroner totalt.

— Men disse pengene er som med andre tilskudd kommunene får fra staten, som småkommunetilskudd. De er finansiert innenfor den samlede kommunerammen, så når disse øker, går innbyggertilskuddet ned.

Jubler ikke

Kommunesektorens organisasjon har imidlertid ikke noen formening om dette er bra eller dårlig.

— Vår rolle er å vise de faktiske konsekvensene av endringene. Dette gir ikke mer penger til kommunene, det er bare en omfordeling mellom dem.

I Bergen er man ikke like fornøyde. Regjeringens nye regler gjør at Bergen må støtte omegnskommune med 14 millioner kroner ekstra sammenlignet med tidligere.

Finansbyråd Liv Røssland sier hun unner alle kommunene som får tilskuddene de ekstra pengene.

— De trenger dem så inderlig vel. Men det hadde vi også gjort. Det er ikke noe kjekt for oss å komme enda dårligere ut, det er utfordrende for en storby, som har så enormt mange mennesker vi skal betjene. Men jeg unner altså de andre hver eneste krone.

— Det er deres kroner de får?

— Sånn er det når vekstilskuddene avgjøres av prosentandeler av veksten.

Trodde på midler

Mens Bergen har 15 prosent vekst, er nemlig kriteriene for å få vekstilskudd på 17 prosent.

— Vi trodde endringene skulle gjøre at også vi fikk del i tilskuddet. Dette er en del av storbyenes utfordringer.

Veksttilskuddet var ikke det eneste som gikk i Bergens disfavør da regjeringen la frem sitt reviderte budsjett. Reduserte skatteinntekter gjør at Bergen får 100 millioner kroner mindre i inntekter for 2014 enn hva de hadde forventet.

Røssland etterlyser den storbypolitikken som Frp-H-regjeringen har varslet.

— Jeg håper den ikke er langt unna. Å ha en politikk for storbyene var en viktig sak for regjeringen.

— Din tidligere rådgiver er nå rådgiver for finansminister Siv Jensen. Får han noen meldinger?

— Vi har så klart dialog med regjeringen, men han har en helt annen rolle nå. Vi retter våre henvendelser gjennom de rette kanalene.