• TRYGGHET: Malin Søreide Hope (17) lider av en kronisk lungesykdom og er ofte på Haukeland universitetssykehus. Overlege Birger N. Lærum mener god kontakt med pasienten gir trygghet for begge parter. FOTO: TOR HØVIK

- Må lære seg å kommunisere med pasientene

Tallet på erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning er nær doblet på seks år.