Øygarden gikk på millionsmell etter anbudsrot

Øygarden kommune må betale to millioner kroner til byggefirma, etter å ha feilinformert dem i en anbudskonkurranse.