Nytt klarsignal til Kunsthøgskolen

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg grønt lys til å gå videre i arbeidet med å utarbeide et forenklet skisseprosjekt for nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen.