- Godt å komme hem

Den nye politimesteren i Bergen gleder seg til å komme til et velfungerende politidistrikt. Og så gleder han seg til å høre buekorps og å være sammen med folk som heier på samme lag.