• NY SNØGGBÅTAR: Dei to snøggbåtane kostr rundt 120 millionar kroner.

Slik blir dei nye sognabåtane

Tide Sjø overtek i 2012 snøggbåtrutene mellom Bergen og Sogn og Fjordane med to flunkande nye båtar.