Rykka ut til brann, fanga skurkar

Mykje rart kan henda, når det brenn i Hardanger.