Henlegger grov voldtektssak

Ingen oppklaring: Den særdeles grove voldtekten som fant sted i Olsvik i februar blir neppe oppklart.