Nekter å rette seg etter likestillingsombudet

Byråden avviser kravet om inngjerding på Festplassen.