Dømt for grov vold mot egne barn

Må sone ett år i fengsel for å ha utsatt barna for vold og trusler over flere år.