Det gjør dem slitne, og de kan ha store behov for pauser. Fra skolearbeid. Fra plikter og forventninger. Men også fra å være sosiale.

Det kan rett og slett være greit at de får holde på med alternative aktiviteter i noen friminutt på skolen, og at de skjermes sosialt i deler av SFO-tiden. Men det må selvfølgelig skje i samråd med barna selv, spesielt ettersom de blir eldre — som de siste årene ved barneskolen.

En utfordring kan være at barn med ADHD ikke ønsker å være annerledes enn sine jevnaldrende. De vil ikke bli «skjermet» i skoletimer for å ha en-til-en-undervisning, eller for å hvile seg sosialt. Det er viktig å akseptere at barna ikke oppfatter seg eller ønsker å være annerledes enn de andre barna. Da kan man tilrettelegge ved at grupper av barn får gjøre alternative aktiviteter, slik at ikke barnet med ADHD føler at dette er en tilrettelegging bare for ham. Og det er viktig at foreldrene til de andre barna aksepterer det som en del av hjelp og tilrettelegging.