- Som å miste en nær pårørende

Overlege Håvard Dale om sorgreaksjonene etter en amputasjon.