Dødsrisiko etter rusbehandling

Narkotikamisbrukere som dropper ut av rusbehandling øker risikoen for å dø av overdose med nesten 16 ganger.