• HYRET INN: Privatetterforsker Finn Abrahamsen bidro til å få kirkegårdsarbeideren frikjent for bedrageri. Nå får mannen dekket deler av utgiftene.

- Ville vært i fengsel uten ham

Kirkegårdsarbeider frikjent for bedrageri av dement kvinne. Får dekket utgifter til privatetterforsker og skriftgransker.