- Smi mens jernet er varmt

Høyre vil skjerpe opptakskravene til lærerutdanningen.