- Ofre får hjelp for sent

Hjelpeapparatet mangler kunnskap til å gripe inn i tide når jenter blir utsatt for ekstrem kontroll og overgrep, mener minoritetsrådgiver.