Kvinnen i 30-årene skulle føde hjemme i februar i år. To jordmødre var til stede for å hjelpe, men fødselen gikk ikke helt etter planen. Etter at fødselen var over, skulle morkaken ha løsnet og kommet ut. Det gjorde den ikke.

Nå risikerer jordmødrene som hjalp henne under fødselen en reaksjon fra Helsetilsynet, fordi det gikk for lang tid før de tilkalte hjelp.

Ser alvorlig på saken

Fylkeslegen ser alvorlig på saken og er kritisk til om forløsning av morkaken ble forsvarlig håndtert av jordmødrene.

— Det som skjedde her er en kjent komplikasjon, og uten rett behandling kan det bli veldig alvorlig for kvinnen. Derfor er det utarbeidet klare retningslinjer som jordmødrene skal følge. Gjøres ikke det, skal det begrunnes. I dette tilfellet foreligger ikke en slik begrunnelse. sier fylkeslege Helga Arianson.

Jordmødrene som bisto kvinnene hjemme prøvde ulike metoder for at morkaken skulle løsne etter fødselen som skjedde klokken 18. Men først etter to timer begynte de å ringte etter hjelp. Retningslinjene sier at de skal tilkalle hjelp etter 60 minutter dersom morkaken ikke løsner av seg selv.

Jordmødrene sier i et brev at de ringte seks ganger til KKs innleggelsestelefon, uten svar. Dermed måtte de ringte 113 for å få en ambulanse til å hente kvinnen. Hun var fremme på KK klokken 21.15. På vei inn til sykehus besvimte kvinnen.

Selvkritikk

KK reagerte og sendte en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Hordaland. De har nå vurdert hele saken og sendt den til Statens helsetilsyn. Her ber de Helsetilsynet vurdere en administrativ reaksjon mot de to jordmødrene. Det kan bety at de får en advarsel eller kan miste autorisasjon.

Jordmødrene har svart fylkeslegen med at de tar selvkritikk på at de ikke fulgte retningslinjene til punkt og prikke. Bare en av de to jordmødrene ønsker å kommentere saken i BT.

— Jeg tar saken meget alvorlig, noe jeg har gjort hele tiden fra vi innså at overflytting ble nødvendig, sier jordmoren.

Hun påpeker at en hjemmejordmorjobb innebærer et stort ansvar.

— Her var det tegn til at situasjonen ville løse seg, og den ble hele tiden vurdert fortløpende. Med en gang vi anså situasjonen som avvikende, ble ambulanse tilkalt og situasjonen varslet Kvinneklinikken, sier jordmoren.

«Avvikende«

Fylkeslegen påpeker at: «Handlemåten fra klokken 19.00 og utover bedømmes ut fra dette som markert avvikende fra det som forventes i en slik situasjon».

— Det er mange som ønsker hjemmefødsler. Dette er et viktig supplement til fødeklinikkene, men fødslene må forgå på en trygg måte. Det er også derfor Helsedirektoratet har utviklet retningslinjer som skal gi trygghet både for fødekvinnene og helsepersonell, sier Arianson.

Husker ikke alt

Ettersom kvinnen besvimte på veien til KK kan hun ikke huske alt som skjedde på vei til sykehuset. Da hadde hun også kraftige blødninger og livmorkramper.

«Omsider spurte en mann om jeg var allergisk mot noe og om jeg hadde vært i narkose før. Jeg svarte nei, og så våknet jeg på vei til oppvåkningen. Der husker jeg at de snakket om at jeg skulle få blod», skriver kvinnen i sitt tilsvar. Hun påpeker at familien var fornøyd med fødselen, men at det tok for lang tid før de kom på Haukeland.

- Er hjemmefødsler trygt?

— All forskning og studier viser at hjemmefødsler er trygt. Dette er første gang det er blitt nødvendig med overflytting i de 3,5 årene jeg har vært deltakende i hjemmefødsler, sier jordmoren.

Fylkeslegen har tidligere fått inn andre klagesaker på planlagte hjemmefødsler, men de ligger en stund tilbake i tid.

— Det er veldig sjelden vi får inn tilfeller med komplikasjoner etter hjemmefødsler, sier klinikkoverjordmor Gunn Gabrielsen ved KK på generelt grunnlag.

Jordmødrene opplyser at de tar imot rundt ti barn årlig i hjemmefødsler i bergensområdet.

Tips om liknende saker? Send SMS/MMS til 2211, eller skriv e-post