Brannfolk søkte etter kollega

Da brannvesenets klatregruppe kom til rasstedet, fikk de beskjed om at en kollega var tatt av skredet.