• Eksempel 1 viser et prinsipp for et «ideelt» fremtidig ringvegsystem som leder alle hovedtrafikkstrømmer (E39 nord-sør og Rv.555 / E16 øst-vest) utenfor det sentrale byområdet. Dagens innfartsårer avlastes og kan betjene sentrumsrettet trafikk og kollektivtrafikk. Stor trafikkavlastning og miljøgevinster i det sentrale byområdet.

Foreslår Arna-tunnel til Fjøsanger

Arnatunnelen AS vurderer å droppe en tunnel til sentrum.