• STØPER BRO: Mens den nye broen blir til, må trafikken benytte en smal omkjøringsvei. Det betyr kø. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Veiarbeid gir kø fra Sotra

Lange køer på grunn av veiarbeid.