Norge inntar andreplassen i Norden etter Finland og havner på 21. plass av i alt 44 land. Norges 503 poeng er rett over gjennomsnittet for landene i Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD). Finland scorer 523 poeng, mens både Danmark og Sverige havner under OECD-gjennomsnittet på 500 poeng, med henholdsvis 497 og 491 poeng.

En rekke land får omtrent samme poengsum som Norge, Irland inntar plassen etter Norge, mens Østerrike, Belgia, USA og Tyskland er noen få poeng foran.

Skoleelever fra Singapore, Sør-Korea og Japan topper undersøkelsen.

Ny PISA-test

Deltesten i problemløsning er ny i PISA-sammenheng og ble gjort i forbindelse med de øvrige PISA-undersøkelsene i leseforståelse, matematikk og naturvitenskap i 2012.

Elevene er blitt testet i sin evne til å undersøke og forstå en problemsituasjon og deretter vise problemet, for eksempel med en graf, og forutsi effekt av en handling.

— Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom elevenes resultater i lesing, matematikk og naturfag, og deres evne til problemløsning. Det er derfor viktig å fortsette satsingen på grunnleggende ferdigheter i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Likt for gutter og jenter

«Resultatene i problemløsning viser det samme som resten av PISA-undersøkelsen. De norske elevene presterer omtrent som gjennomsnittet i OECD», heter det i den norske delrapporten.

Der går det også fram at spredningen i de norske resultatene er større for problemløsning enn for de andre fagene, og at det er flere elever på høyt nivå.

Undersøkelsen viser ingen kjønnsforskjeller. I Norge er det dessuten få forskjeller mellom skolene, men desto større forskjell internt på hver enkelt skole.

«Sammenlignet med OECD-gjennomsnittet er de norske elevene relativt sett sterkest i å forstå og utforske problemsituasjoner og svakest i å overvåke løsningsprosessen og vurdere svar», lyder forskernes konklusjon.