• TUNNELLØSNING: Bergen Frp har leid inn Multiconsult for å utrede en alternativ tunneltrasé for Bybanen gjennom sentrum utenom Bryggen. Alternativet kommer i liten grad i konflikt med kulturlagene.- Det gir heller ingen problemer for grunnvannet, sier leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund. FOTO: ELIAS DAHLEN

Vil at politikerne skal finne alternative traseer