• «TRUSSELKULISSE»: Vesten vil demonstrere sin misbilligelse, men på et såpass avdempet nivå at Russland kan vise imøtekommenhet uten å tape ansikt. I Tyskland snakker man om en «trusselkulisse». Vi befinner oss på en scene, mer enn en skyttergrav. Her er Vladimir Putin sammen med den tidligere tyske kansleren Gerhard Schroeder (til h.) og Gazprom-sjef Alexei Miller. Schroeder har fått kritikk i Tyskland for å forsvare sin nære venn Putin, og for å varsle om farene ved å isolere den russiske presidenten etter uroen i Ukraina. FOTO: Alexei Nikolsky, Reuters

Alle går på tå hev for Putin

USA og Tyskland vil løse Krim­konflikten med politiske og diplomatiske midler.