En eneste familie har barnehagen i Trengereid oppveksttun som førstevalg i sin barnehagesøknad.

Rektor Lars-Jørgen Pedersen skulle gjerne hatt flere søkere.

— Det er en utfordrende situasjon for oss at barnetallet på Trengereid svinger så voldsomt fra år til år, sier Pedersen.

I år har skolen elleve førsteklassinger. I fjor var det én.

Og i barnehagen blir det kanskje bare en ettåring som stabber rundt.

De store variasjonene gir ekstra nøtter å knekke når personalkabalen og økonomien skal styres.

Vanskelig kabal

Skolen på Trengereid har flere ganger vært nedleggingstruet, men i 2012 ble det funnet en løsning. Skolen ble omgjort til kombinert skole og barnehage, såkalt oppveksttun. I juni i fjor sto en flott barnehagefløy ferdig, uten at søkerne har latt seg lokke av det denne våren.

Pedersen har gått runden til nabokommunene for å høre om de ønsket å kjøpe plasser på Trengereid.

— Svaret derfra er at de har ledig kapasitet i sine egne barnehager, forteller han.

— Er det lave søkertallet en trussel for skolen på sikt?

— I dag føler vi oss trygg på at skoletilbudet vil bestå. Den avgjørelsen som ble tatt i 2012 skal skjerme oss for nedlegging, sier Pedersen.

Lite tomteland

Trengereid skole ligger noen svinger nedenfor rundkjøringen på Trengereid med lite ledig byggeland rundt. Eneste er oppe på Skulstad.

— Jeg hører folk snakke om mye ledig byggeland på Skulstad, men dessverre er veien opp dit så dårlig at det neppe er aktuelt, sier rektor Pedersen.

Som altså har plass til flere barn.

— Så oppfordringen får bli at bygdefolket opprettholder produksjonen, sier Pedersen til avisen Bygdanytt.